ابزار ارسال و دریافت فکس در نرم افزار MSCRM 2016

 1. صفحه اصلی
 2. chevron_right
 3. ابزار ارسال و دریافت فکس در نرم افزار MSCRM 2016

ابزار نمابر این امکان را فراهم می کند که بتوانید از طریق نرم افزار CRM هر نوع فکسی را برای مشتریان از پیش تعریف شده ارسال کرده و نیز فکس های دریافتی را در نرم افزار CRM مدیریت، ارجاع و پیگیری کنید.

 • امکان ارسال فکس با متن های منعطف، با استفاده از قالب های از پیش تعیین شده
 • امکان ارسال فکس های گروهی (جهت تبریک و تسلیت مناسبت ها، معرفی محصولات و خدمات، بازاریابی و …)
 • امکان دریافت فکس و ارجاع خودکار آن به واحد یا کاربران از پیش تعیین شده
 • امکان پیگیری فکس های ارسال شده توسط مشتریان
 • امکان گزارش گیری فکس های ارسالی و دریافتی به تفکیک وضعیت، تاریخ ، مسئولین انجام و در نهایت گزارش گیری بر اساس هر معیاری که کارفرما نیاز داشته باشد

این ابزار از طریق ارتباط با سرویس Windows Fax ، فکس های مجازی سیستم های تلفنی Voip ، اپراتورهای سرویس دهنده فکس بیرونی کار می کند.

این ابزار می تواند بر روی سرور CRM یا ویندوز سرور دیگری نصب گردد.

مزایا و امکانات کاربردی
 • امکان ارسال فکس با متن های منعطف، با استفاده از قالب های از پیش تعیین شده
 • امکان ارسال فکس های گروهی (جهت تبریک و تسلیت مناسبت ها، معرفی محصولات و خدمات، بازاریابی و …)
 • امکان دریافت فکس و ارجاع خودکار آن به واحد یا کاربران از پیش تعیین شده
 • امکان پیگیری فکس های ارسال شده توسط مشتریان
 • امکان گزارش گیری فکس های ارسالی و دریافتی به تفکیک وضعیت، تاریخ ، مسئولین انجام و در نهایت گزارش گیری بر اساس هر معیاری که کارفرما نیاز داشته باشد
مشخصات فنی و نحوه عملکرد

این ابزار از طریق ارتباط با سرویس Windows Fax ، فکس های مجازی سیستم های تلفنی Voip ، اپراتورهای سرویس دهنده فکس بیرونی کار می کند.

این ابزار می تواند بر روی سرور CRM یا ویندوز سرور دیگری نصب گردد.

فهرست