ابزار مدیریت و ارسال Email به تعداد انبوه از طریق نرم افزار MSCRM 2016

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_right
  3. ابزار مدیریت و ارسال Email به تعداد انبوه از طریق نرم افزار MSCRM 2016

امروزه یکی از بهترین ابزارهای ارتباطی جهت معرفی برند، محصولات و خدمات، استفاده از ایمیل است.

با استفاده از این ابزار شما می توانید به گونه ای از طریق CRM ایمیل های گروهی و با تعداد بالا ارسال کنید که هیچ یک Spam یا مسدود نشوند.

  • ارسال گروهی و انبوه ایمیل ها به مخاطبان بدون اینکه ایمیل ها Spam شوند.
  • امکان ارسال ایمیل با استفاده از قالب های تعیین شده، به تفکیک مشتریان مورد نظر
  • امکان گزارش گیری وضعیت ایمیل های ارسالی

این ابزار به صورت Solution در سرور Import می شود و با استفاده از فرم های قالب ایمیل و لیست های بازاریابی می توان نسبت به ارسال ایمیل های گروهی اقدام کرد.

این ابزار ایمیل های ارسال را به فواصل زمانی مشخصی ارسال می کند تا از Spam شدن ایمیل ها جلوگیری شود.

مزایا و امکانات کاربردی
  • ارسال گروهی و انبوه ایمیل ها به مخاطبان بدون اینکه ایمیل ها Spam شوند.
  • امکان ارسال ایمیل با استفاده از قالب های تعیین شده، به تفکیک مشتریان مورد نظر
  • امکان گزارش گیری وضعیت ایمیل های ارسالی
مشخصات فنی و نحوه عملکرد

این ابزار به صورت Solution در سرور Import می شود و با استفاده از فرم های قالب ایمیل و لیست های بازاریابی می توان نسبت به ارسال ایمیل های گروهی اقدام کرد.

این ابزار ایمیل های ارسال را به فواصل زمانی مشخصی ارسال می کند تا از Spam شدن ایمیل ها جلوگیری شود.

ابزار-مدیریت-و-ارسال-Email-به-تعداد-انبوه-از-طریق-نرم-افزار-MSCR- 2016
فهرست