اتاق فکر پرسنل

 1. صفحه اصلی
 2. chevron_right
 3. اتاق فکر پرسنل

ماژول اتاق فکر پرسنل

 • امکان ثبت پیشنهاد و انتقاد در اتاق فکر توسط پرسنل
 • امکان اطلاع رسانی پیشنهاد جدید به تمامی پرسنل یا افراد و واحدهای خاص
 • امکان ثبت کامنت توسط تمامی پرسنل سازمان در زیر پیشنهاد مطرح شده
 • امکان رای گیری در مورد پیشنهاد مطرح شده توسط کل یا بخشی از پرسنل سازمان

        و…

این راهکار تحت عنوان یک Solution با لایسنس اختصاصی در نرم افزار CRM شما Import شده و به ازای آن فرم های اختصاصی، گردش کارها و پلاگین های مربوطه در CRM شما Register می شود.

مزایا و امکانات کاربردی
 • امکان ثبت پیشنهاد و انتقاد در اتاق فکر توسط پرسنل
 • امکان اطلاع رسانی پیشنهاد جدید به تمامی پرسنل یا افراد و واحدهای خاص
 • امکان ثبت کامنت توسط تمامی پرسنل سازمان در زیر پیشنهاد مطرح شده
 • امکان رای گیری در مورد پیشنهاد مطرح شده توسط کل یا بخشی از پرسنل سازمان

        و…

مشخصات فنی و نحوه عملکرد

این راهکار تحت عنوان یک Solution با لایسنس اختصاصی در نرم افزار CRM شما Import شده و به ازای آن فرم های اختصاصی، گردش کارها و پلاگین های مربوطه در CRM شما Register می شود.

فهرست