افزونه اسکن خودکار

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_right
  3. افزونه اسکن خودکار

با استفاده از این ابزار می توانید به راحتی دستگاه های اسکنر سازمان خود را به CRM متصل و در کوتاه ترین زمان ممکن مستندات خود را به فرم دلخواه پیوست کنید.

  • فقط با یک کلیک اسناد خود را اسکن و در CRM پیوست می کنید
  • تسریع در زمانی که باید صرف اسکن و پیوست اسناد شود
  • تغییر اندازه ی اتوماتیک فایل های پیوستی بر اساس تنظیمات از پیش تعیین شده

پس از Import این ابزار تحت عنوان یک Solution در CRM و تعریف دستگاه های اسکنر سازمان در آن به راحتی و با یک کلیک اسناد خود را اسکن و پیوست سیستم نمایید.

مزایا و امکانات کاربردی
  • فقط با یک کلیک اسناد خود را اسکن و در CRM پیوست می کنید
  • تسریع در زمانی که باید صرف اسکن و پیوست اسناد شود
  • تغییر اندازه ی اتوماتیک فایل های پیوستی بر اساس تنظیمات از پیش تعیین شده
مشخصات فنی و نحوه عملکرد

پس از Import این ابزار تحت عنوان یک Solution در CRM و تعریف دستگاه های اسکنر سازمان در آن به راحتی و با یک کلیک اسناد خود را اسکن و پیوست سیستم نمایید.

فهرست