افزونه شماره دهی اتوماتیک

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_right
  3. افزونه شماره دهی اتوماتیک

از آنجایی که شماره دهی خودکار Microsoft Dynamic CRM محدود به چند فرم اصلی بوده و قابلیت تغییر قوانین شماره دهی وجود ندارد ما نسبت به تهیه این محصول اقدام کردیم.

با استفاده از این محصول شما می توانید برای هر فرمی در CRM و با هر قانونی که نیاز دارید شماره دهی خودکار تنظیم کنید.

برای مثال : فرم پیش فاکتور = ۹۶پ/شماره اختصاصی

  • امکان تنظیم شماره دهی خودکار بر روی تمامی فرم های سیستمی و Custom در CRM
  • امکان تنظیم هر نوع قانون شماره دهی خودکار با هر پیشوند و پسوند دلخواه
  • امکان تنظیم شماره دهی خودکار به صورت ترتیبی (پشت سر هم) یا رندوم و کاملا اختصاصی

پس از اینکه این ابزار به صورت Solution در نرم افزار Import شد، در منوی مربوطه می توانید به تعداد نامحدود بر روی هر فرمی قوانین شماره دهی خود را تنظیم کنید.

مزایا و امکانات کاربردی
  • امکان تنظیم شماره دهی خودکار بر روی تمامی فرم های سیستمی و Custom در CRM
  • امکان تنظیم هر نوع قانون شماره دهی خودکار با هر پیشوند و پسوند دلخواه
  • امکان تنظیم شماره دهی خودکار به صورت ترتیبی (پشت سر هم) یا رندوم و کاملا اختصاصی
مشخصات فنی و نحوه عملکرد

پس از اینکه این ابزار به صورت Solution در نرم افزار Import شد، در منوی مربوطه می توانید به تعداد نامحدود بر روی هر فرمی قوانین شماره دهی خود را تنظیم کنید.

فهرست