تنظیم و راه اندازی Email Router به منظور ارسال و دریافت ایمیل از طریق نرم افزار MSCRM 2016

 1. صفحه اصلی
 2. chevron_right
 3. تنظیم و راه اندازی Email Router به منظور ارسال و دریافت ایمیل از طریق نرم افزار MSCRM 2016

نظر به عمومی شدن استفاده از ارتباطات ایمیلی، تقریبا تمامی مشاغل تعاملات خود با مشتریان را از طریق ایمیل انجام می دهند.

ما با این خدمت، این امکان را فراهم می‌کنیم که بتوانید از طریق نرم افزار CRM ایمیل های ارسالی و دریافتی داشته باشید.

 • قابلیت ارسال و دریافت ایمیل ها بدون نرم افزار واسط و داخل نرم افزار CRM
 • امکان مدیریت و پیگیری ایمیل های دریافتی
 • امکان تعریف قالبهای آماده برای ایمیل های ارسالی و استفاده از آن در فرایندهای مختلف سازمانی
 • امکان تهیه گزارشات و داشبوردهای هوشمند جهت رصد کردن ایمیل های ارسالی و دریافتی سازمان

در طی راه اندازی این ابزار، برنامه Email Router بر روی سرور شما نصب و تنظیم می‌شود، به گونه ای که شما بتوانید تمامی ایمیل های ارسالی و دریافتی سازمان را در نرم افزار CRM داشته باشید.

این برنامه قابلیت ارتباط با هر نوع ایمیل سرور اعم از Exchange ، mdaemon و یا هر نوع ایمیل سرور سازمانی یا عمومی را دارد.

مزایا و امکانات کاربردی
 • قابلیت ارسال و دریافت ایمیل ها بدون نرم افزار واسط و داخل نرم افزار CRM
 • امکان مدیریت و پیگیری ایمیل های دریافتی
 • امکان تعریف قالبهای آماده برای ایمیل های ارسالی و استفاده از آن در فرایندهای مختلف سازمانی
 • امکان تهیه گزارشات و داشبوردهای هوشمند جهت رصد کردن ایمیل های ارسالی و دریافتی سازمان
مشخصات فنی و نحوه عملکرد

در طی راه اندازی این ابزار، برنامه Email Router بر روی سرور شما نصب و تنظیم می‌شود، به گونه ای که شما بتوانید تمامی ایمیل های ارسالی و دریافتی سازمان را در نرم افزار CRM داشته باشید.

این برنامه قابلیت ارتباط با هر نوع ایمیل سرور اعم از Exchange ، mdaemon و یا هر نوع ایمیل سرور سازمانی یا عمومی را دارد.

فهرست