مشاوره، تحلیل، پیاده سازی و اجرا، برنامه نویسی، رفع اشکال و آموزش Microsoft Dynamic CRM

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_right
  3. مشاوره، تحلیل، پیاده سازی و اجرا، برنامه نویسی، رفع اشکال و آموزش Microsoft Dynamic CRM

نظر به عمومی شدن استفاده از ارتباطات ایمیلی، تقریبا تمامی مشاغل تعاملات خود با مشتریان را از طریق ایمیل انجام می دهند. ما با این خدمت، این امکان را فراهم می‌کنیم که بتوانید از طریق نرم افزار CRM ایمیل های ارسالی و دریافتی داشته باشید.

مهمترین تفاوت نرم افزار MS CRMنسبت به سایر رقبای خود معماری انعطاف پذیرآن است که امکان طراحی هر نوع فرم و فرآیندی را به شما می دهد.

ما با متخصصین کارآزموده و با تجربه خود آماده ایم تا هر نوع خدمات CRM از قبیل مشاوره، تحلیل، پیاده سازی و اجرا، برنامه نویسی، رفع اشکال، آموزش های کاربری و راهبری حرفه ای و در نهایت هر نوع نیاز مرتبط با محصولات Microsoft Dynamics را ارئه دهیم.

فهرست