راهکار مدیریت اصولی و کاربردی فعالیت ها

 1. صفحه اصلی
 2. chevron_right
 3. راهکار مدیریت اصولی و کاربردی فعالیت ها

نرم افزار سی ار ام مایکروسافت به صورت پیش فرض منویی به نام “فعالیت ها” دارد که امکان ثبت و ارجاع فعالیت هایی از قبیل وظیفه، تماس تلفنی، قرارملاقات، نامه، ایمیل، فکس و … دارد، اما اگر وظیفه ای را به دیگری ارجاع دهید امکان پیگیری آن و دریافت گزارش کار وجود ندارد.

با استفاده از این راهکار شما می توانید وظیفه و کارهای ارجاع داده شده به پرسنل را پیگیری کرده و هر مرحله از انجام کار را به صورت درصدی رصد کنید و در نهایت هنگام تکمیل کار، نتیجه ی انجام آن را ببینید.

 • مکان ارجاع کار و فعالیت ها به صورت پیشرفته و با جزئیات
 • امکان پیگیری کارهای ارجاع داده شده و انجام نشده (از طریق نرم افزار، پیامک و ایمیل)
 • امکان یادآوری کارهای ارجاع شده ای که تاریخ سررسید آنها منقضی شده
 • امکان دریافت گزارش کار سیستمی و اتوماتیک
 • امکان مشاهده داشبورد فعالیت های ارجاع داده شده به تفکیک کاربران مسئول، تاریخ سررسید، درصد انجام کار و …
 • امکان کپی کارها و وظایف محوله جهت ارجاع به کاربر دیگر
 • امکان ردیابی مراحل انجام شده ی وظایفی که انجام آن نیاز به مشارکت چند کاربر دارد

این راهکار تحت عنوان یک Solution با لایسنس اختصاصی در نرم افزار CRM شما Import شده و به ازای آن فرم های اختصاصی، گردش کارها و پلاگین های مربوطه در CRM شما Register می شود.

مزایا و امکانات کاربردی
 • مکان ارجاع کار و فعالیت ها به صورت پیشرفته و با جزئیات
 • امکان پیگیری کارهای ارجاع داده شده و انجام نشده (از طریق نرم افزار، پیامک و ایمیل)
 • امکان یادآوری کارهای ارجاع شده ای که تاریخ سررسید آنها منقضی شده
 • امکان دریافت گزارش کار سیستمی و اتوماتیک
 • امکان مشاهده داشبورد فعالیت های ارجاع داده شده به تفکیک کاربران مسئول، تاریخ سررسید، درصد انجام کار و …
 • امکان کپی کارها و وظایف محوله جهت ارجاع به کاربر دیگر
 • امکان ردیابی مراحل انجام شده ی وظایفی که انجام آن نیاز به مشارکت چند کاربر دارد
مشخصات فنی و نحوه عملکرد

این راهکار تحت عنوان یک Solution با لایسنس اختصاصی در نرم افزار CRM شما Import شده و به ازای آن فرم های اختصاصی، گردش کارها و پلاگین های مربوطه در CRM شما Register می شود.

فهرست