راهکار منابع انسانی

 1. صفحه اصلی
 2. chevron_right
 3. راهکار منابع انسانی

این راهکار به صورت کاملا حرفه ای و پیشرفته و بر اساس استانداردهای روز مدیریتی، تمام فرایندهای مدیریت منابع انسانی را در برمیگیرد.

 
 • فرآیند درخواست نیرو
 • مدیریت فرآیند های استخدام
 • امکان طبقه بندی مشاغل و تعیین حقوق
 • مدیریت روش های حضور و غیاب پرسنل
 • مدیریت ورود و خروج پرسنل (مرخصی ، ماموریت و …)
 • مدیریت قراردادها و فیش های حقوقی
 • مدیریت سیستم پرداخت اضافه و تشویقی (پورسانت، آکورد و …)
 • مدیریت آیین نامه های تشویقات و تنبیهات
 • مدیریت روش های اجرایی آموزش پرسنل و افزایش دانش
 • امکان ارزیابی پیشرفته پرسنل (در بازه های زمانی مختلف مثل ماهانه، فصلی و سالانه)
 • مدیریت وام های پرداخت شده به پرسنل و کسر اقساط آن در فیش های حقوقی
این راهکار تحت عنوان یک Solution با لایسنس اختصاصی در نرم افزار CRM شما Import شده و به ازای آن فرم های اختصاصی، گردش کارها و پلاگین های مربوطه در CRM شما Register می شود.
مزایا و امکانات کاربردی
 • فرآیند درخواست نیرو
 • مدیریت فرآیند های استخدام
 • امکان طبقه بندی مشاغل و تعیین حقوق
 • مدیریت روش های حضور و غیاب پرسنل
 • مدیریت ورود و خروج پرسنل (مرخصی ، ماموریت و …)
 • مدیریت قراردادها و فیش های حقوقی
 • مدیریت سیستم پرداخت اضافه و تشویقی (پورسانت، آکورد و …)
 • مدیریت آیین نامه های تشویقات و تنبیهات
 • مدیریت روش های اجرایی آموزش پرسنل و افزایش دانش
 • امکان ارزیابی پیشرفته پرسنل (در بازه های زمانی مختلف مثل ماهانه، فصلی و سالانه)
 • مدیریت وام های پرداخت شده به پرسنل و کسر اقساط آن در فیش های حقوقی
مشخصات فنی و نحوه عملکرد
این راهکار تحت عنوان یک Solution با لایسنس اختصاصی در نرم افزار CRM شما Import شده و به ازای آن فرم های اختصاصی، گردش کارها و پلاگین های مربوطه در CRM شما Register می شود.
فهرست