راهکار نظرسنجی

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_right
  3. راهکار نظرسنجی

با استفاده از این راهکار شما می توانید نظرسنجی هایی با سوالات متفاوت و تعیین ضریب سوالات به صورت آنلاین و پیشرفته برگزار کنید و نتیجه آن را در داشبوردهای حرفه ای CRM مشاهده کنید.

  • انجام نظرسنجی های حرفه ای با سوالات متفاوت و دلخواه
  • امکان تعیین ضریب برای هر سوال بر اساس اهمیت آن
  • امکان محاسبه هوشمند نتیجه نظرسنجی در Microsoft Dynamics CRM
مزایا و امکانات کاربردی
  • انجام نظرسنجی های حرفه ای با سوالات متفاوت و دلخواه
  • امکان تعیین ضریب برای هر سوال بر اساس اهمیت آن
  • امکان محاسبه هوشمند نتیجه نظرسنجی در Microsoft Dynamics CRM
مشخصات فنی و نحوه عملکرد
فهرست