راهکار هوش تجاری (BUSINESS INTELLIGENCE)

 1. صفحه اصلی
 2. chevron_right
 3. راهکار هوش تجاری (BUSINESS INTELLIGENCE)

یکی از مهمترین نیاز های یک سازمان تحلیل و شناسایی رفتار مشتریان، و فروش محصول و ارائه خدمات بر اساس رفتار مشتری می باشد.

با این راهکار شما می توانید رفتار مشتریان را بر اساس تعاملات قبلی، تحلیل و شناسایی کرده و در راستای افزایش رضایت مندی مشتری، نسبت به فروش محصول و ارائه خدمات اقدام کنید.

 • قابلیت تحلیل و شناسایی جزئی ترین رفتارهای مشتریان در فرایند انتخاب و خرید محصول یا خدمات
 • قابلیت مشاهده گزارشهای هوشمند رفتارهای مشتریان، با معیارهای دلخواه
 • امکان ارائه پیشنهادهای اختصاصی به تفکیک هر مشتری
 • قابلیت شناسایی نقاط ضعف و گلوگاه های سازمان جهت رفع آنها و افزایش کارایی و درآمد سازمان
 • و دهها قابلیت جذاب و پر کاربرد دیگر

این امکان با برنامه جانبی به دیتابیس CRM شما متصل شده و نسبت به تحلیل داده ها و ارائه گزارشات هوشمند اقدام می کند.

مزایا و امکانات کاربردی
 • قابلیت تحلیل و شناسایی جزئی ترین رفتارهای مشتریان در فرایند انتخاب و خرید محصول یا خدمات
 • قابلیت مشاهده گزارشهای هوشمند رفتارهای مشتریان، با معیارهای دلخواه
 • امکان ارائه پیشنهادهای اختصاصی به تفکیک هر مشتری
 • قابلیت شناسایی نقاط ضعف و گلوگاه های سازمان جهت رفع آنها و افزایش کارایی و درآمد سازمان
 • و دهها قابلیت جذاب و پر کاربرد دیگر
مشخصات فنی و نحوه عملکرد

این امکان با برنامه جانبی به دیتابیس CRM شما متصل شده و نسبت به تحلیل داده ها و ارائه گزارشات هوشمند اقدام می کند.

فهرست