سیستم تعمیر و نگهداری زیرساخت های فناوری اطلاعات

 1. صفحه اصلی
 2. chevron_right
 3. سیستم تعمیر و نگهداری زیرساخت های فناوری اطلاعات

ایجاد نرم افزار ارائه خدمات فناوری اطلاعات به پرسنل یك سازمان در چارچوب ITIL ، به منظور سهولت پاسخ دهی در زیرساخت های ارائه خدمات فناوری اطلاعات

 • دسته بندی درخواست ها براساس استانداردITIL
 • ارجاع به كارشناس مربوطه بر اساس نوع درخواست و مهارت مورد نیاز
 • ایجاد گردش كار به منظور براورده کردن درخواست ها براساس راه حل های برتر
 • دسته بندی گروهی درخواست ها بر اساس استاندارد ITIL
 • مدیریت پروسه درخواست ها ی وارد شده در سازمان
 • امكان دسترسی به مقالات موجود در پایگاه دانش
 • مدیریت سطح سرویس و اندازه گیری زمان پاسخگویی و زمان حل مشكل براساسSLA
 • امكان مشاهده پیشروی درخواست در سازمان تا حل نهایی، با ابزار های گرافیكی
 • مدیریت پیكره بندی با سیستم های موجود در شبكه
 • مدیریت مشكلات براساس تحلیل دلایل و براساس رویدادها
 • مدیریت رویداد ها و قابلیت تبدیل درخواست به رویداد
 • مدیریت كارشناسان براساس توانایی ها و مهارت ها
 • امكان ایجاد گزارش های مدیریتی براساس وضعیت درخواست ها

این راهکار به صورت یک Solution و با لایسنس اختصاصی در نرم افزار شما Import می شود و تمامی فرم ها، کد ها، فرایندها و داشبوردهای مدیریت قابل استفاده خواهند بود.

مزایا و امکانات کاربردی
 • دسته بندی درخواست ها براساس استانداردITIL
 • ارجاع به كارشناس مربوطه بر اساس نوع درخواست و مهارت مورد نیاز
 • ایجاد گردش كار به منظور براورده کردن درخواست ها براساس راه حل های برتر
 • دسته بندی گروهی درخواست ها بر اساس استاندارد ITIL
 • مدیریت پروسه درخواست ها ی وارد شده در سازمان
 • امكان دسترسی به مقالات موجود در پایگاه دانش
 • مدیریت سطح سرویس و اندازه گیری زمان پاسخگویی و زمان حل مشكل براساسSLA
 • امكان مشاهده پیشروی درخواست در سازمان تا حل نهایی، با ابزار های گرافیكی
 • مدیریت پیكره بندی با سیستم های موجود در شبكه
 • مدیریت مشكلات براساس تحلیل دلایل و براساس رویدادها
 • مدیریت رویداد ها و قابلیت تبدیل درخواست به رویداد
 • مدیریت كارشناسان براساس توانایی ها و مهارت ها
 • امكان ایجاد گزارش های مدیریتی براساس وضعیت درخواست ها
مشخصات فنی و نحوه عملکرد

این راهکار به صورت یک Solution و با لایسنس اختصاصی در نرم افزار شما Import می شود و تمامی فرم ها، کد ها، فرایندها و داشبوردهای مدیریت قابل استفاده خواهند بود.

فهرست