مدیریت هوشمند مراکز آموزشگاهی

 1. صفحه اصلی
 2. chevron_right
 3. مدیریت هوشمند مراکز آموزشگاهی

این راهکار مدیریت تمام امور جاری یک مرکز آموزشی را به صورت کاملا حرفه ای در CRM فراهم می کند.

این راهکار به صورت کاملا تعاملی عمل کرده و امکان دسترسی و ورود پرسنل داخلی، مدرسین و دانشجویان به آن فراهم می باشد

 • مدیریت پیشرفته کلاس ها
 • تعریف دوره و ترم های مختلف
 • تعریف روز و ساعات تشکیل
 • مدیریت زمان های اساتید
 • مدیریت تقویم آموزشی
 • مدیریت برنامه هفتگی کلاس‌ها و مدرسین
 • و…
 • مدیریت دانشجویان و ثبت نام ها
 • ثبت حضور و غیاب آنلاین توسط مدرس در زمان برگزاری کلاس
 • امکان صدور مدرک کاغذی
 • امکان نمایش آنلاین مدارک و استعلام آنها در سایت
 • و…
 • مدیریت مالی
 • امکان مدیریت پرداخت های چند مرحله ای
 • یادآوری زمان سررسید بدهی های دانشجویان
 • یادآوری زمان سررسید چک دانشجویان
 • پیگیری ایمیلی، پیامکی و تلگرامی مطالبات دانشجویان به صورت خودکار
 • و…
 • مدیریت ارزیابی دانشجویان و برگزاری آزمون های آنلاین
 • امکان تعیین سطح دانشجویان
 • امکان برگزاری آزمون های آنلاین و مشاهده نتایج در CRM
 • امکان ثبت نفرات برتر کلاس (Top Students)
 • امکان ایجاد داشبوردهای پیشرفته جهت مشاهده نتیجه آزمون و پیشرفت علمی دانشجویان
 • نظرسنجی پیشرفته کلاس های تشکیل شده
 • امکان دریافت نظرسنجی آنلاین از دانشجویان
 • امکان ضریب بندی سوال های نظرسنجی
 • امکان ارزیابی مدرس، پرسنل داخلی، سطح کیفی لابراتوارها و تجهیزات، خدمات و امکانات رفاهی موسسه هر یک به تفکیک در نظرسنجی انجام شده
 • امکان مقایسه واحد های کاری، مدرسین و لابراتوارها بر اساس نتایج نظرسنجی ها
 • مدیریت حق التدریس های مدرسین
 • مدیریت لیست حق التدریس های مدرسین با توجه به سطح مدرس و میزان تخصصی بودن دوره
 • امکان پرداخت های چند مرحله ای حق التدریس ها برای کلاس های طولانی مدت
 • امکان ثبت درخواست های حق التدریس به صورت آنلاین و از طریق پورتال
 • امکان مدیریت درخواست ثبت شده بر اساس روال داخلی و سیاست های موسسه
 • امکان مشاهده و پیگیری درخواست حق التدریس های ثبت شده از طریق پورتال توسط مدرس
 • امکان اطلاع رسانی ایمیلی، پیامکی و تلگرامی وضعیت های مختلف درخواست پرداخت حق التدریس به مدرس (وضعیت های : تایید مدیر آموزش، تایید مدیرعامل، پرداخت توسط واحد مالی و …)
 • مدیریت هوشمند درخواست کلاس های در حال تشکیل
 • امکان رفع اشکال فنی یا ثبت درخواست ایجاد یک امکان به صورت آنلاین توسط مدرس یا دانشجویان، و پیگیری وضعیت انجام آن به صورت آنلاین
 • امکان ثبت هر نوع درخواستی برای کلاس شامل امکانات آموزشی، رفاهی ، خدمات و … ، و پیگیری وضعیت انجام آن به صورت آنلاین
 • پرتال اساتید
 • امکان ثبت هر نوع درخواستی شامل درخواست فنی، درخواست آموزشی، درخواست حق التدریس و … توسط مدرسین از طریق پورتال و پیگیری آنلاین درخواست
 • امکان ثبت حضور و غیاب آنلاین
 • امکان مشاهده تعداد جلسات تشکیل شده و باقی مانده کلاس
 • و…
 • پورتال دانشجویان
 • امکان تکمیل پرونده دانشجویی به صورت آنلاین
 • امکان مشاهده نتیجه آزمون و نمرات به صورت آنلاین
 • امکان دریافت مدرک الکترونیکی و غیرچاپی
 • امکان مشاهده وضعیت حضور و غیاب ها
 • امکان ثبت انتقادات و پیشنهادات
 • و…
 • ربات تلگرامی
 • امکان مشاهده جزئیات کلاس، دریافت نسخه الکترونیکی کتاب ها و جزوات دوره، مشاهده حضور و غیاب، مشاهده نمرات و نتیجه آزمون و … توسط دانشجویان از طریق ربات تلگرام

این راهکار تحت عنوان یک Solution با لایسنس اختصاصی در نرم افزار CRM شما Import شده و به ازای آن فرم های اختصاصی، گردش کارها و پلاگین های مربوطه در CRM شما Register می شود.

مزایا و امکانات کاربردی
 • مدیریت پیشرفته کلاس ها
 • تعریف دوره و ترم های مختلف
 • تعریف روز و ساعات تشکیل
 • مدیریت زمان های اساتید
 • مدیریت تقویم آموزشی
 • مدیریت برنامه هفتگی کلاس‌ها و مدرسین
 • و…
 • مدیریت دانشجویان و ثبت نام ها
 • ثبت حضور و غیاب آنلاین توسط مدرس در زمان برگزاری کلاس
 • امکان صدور مدرک کاغذی
 • امکان نمایش آنلاین مدارک و استعلام آنها در سایت
 • و…
 • مدیریت مالی
 • امکان مدیریت پرداخت های چند مرحله ای
 • یادآوری زمان سررسید بدهی های دانشجویان
 • یادآوری زمان سررسید چک دانشجویان
 • پیگیری ایمیلی، پیامکی و تلگرامی مطالبات دانشجویان به صورت خودکار
 • و…
 • مدیریت ارزیابی دانشجویان و برگزاری آزمون های آنلاین
 • امکان تعیین سطح دانشجویان
 • امکان برگزاری آزمون های آنلاین و مشاهده نتایج در CRM
 • امکان ثبت نفرات برتر کلاس (Top Students)
 • امکان ایجاد داشبوردهای پیشرفته جهت مشاهده نتیجه آزمون و پیشرفت علمی دانشجویان
 • نظرسنجی پیشرفته کلاس های تشکیل شده
 • امکان دریافت نظرسنجی آنلاین از دانشجویان
 • امکان ضریب بندی سوال های نظرسنجی
 • امکان ارزیابی مدرس، پرسنل داخلی، سطح کیفی لابراتوارها و تجهیزات، خدمات و امکانات رفاهی موسسه هر یک به تفکیک در نظرسنجی انجام شده
 • امکان مقایسه واحد های کاری، مدرسین و لابراتوارها بر اساس نتایج نظرسنجی ها
 • مدیریت حق التدریس های مدرسین
 • مدیریت لیست حق التدریس های مدرسین با توجه به سطح مدرس و میزان تخصصی بودن دوره
 • امکان پرداخت های چند مرحله ای حق التدریس ها برای کلاس های طولانی مدت
 • امکان ثبت درخواست های حق التدریس به صورت آنلاین و از طریق پورتال
 • امکان مدیریت درخواست ثبت شده بر اساس روال داخلی و سیاست های موسسه
 • امکان مشاهده و پیگیری درخواست حق التدریس های ثبت شده از طریق پورتال توسط مدرس
 • امکان اطلاع رسانی ایمیلی، پیامکی و تلگرامی وضعیت های مختلف درخواست پرداخت حق التدریس به مدرس (وضعیت های : تایید مدیر آموزش، تایید مدیرعامل، پرداخت توسط واحد مالی و …)
 • مدیریت هوشمند درخواست کلاس های در حال تشکیل
 • امکان رفع اشکال فنی یا ثبت درخواست ایجاد یک امکان به صورت آنلاین توسط مدرس یا دانشجویان، و پیگیری وضعیت انجام آن به صورت آنلاین
 • امکان ثبت هر نوع درخواستی برای کلاس شامل امکانات آموزشی، رفاهی ، خدمات و … ، و پیگیری وضعیت انجام آن به صورت آنلاین
 • پرتال اساتید
 • امکان ثبت هر نوع درخواستی شامل درخواست فنی، درخواست آموزشی، درخواست حق التدریس و … توسط مدرسین از طریق پورتال و پیگیری آنلاین درخواست
 • امکان ثبت حضور و غیاب آنلاین
 • امکان مشاهده تعداد جلسات تشکیل شده و باقی مانده کلاس
 • و…
 • پورتال دانشجویان
 • امکان تکمیل پرونده دانشجویی به صورت آنلاین
 • امکان مشاهده نتیجه آزمون و نمرات به صورت آنلاین
 • امکان دریافت مدرک الکترونیکی و غیرچاپی
 • امکان مشاهده وضعیت حضور و غیاب ها
 • امکان ثبت انتقادات و پیشنهادات
 • و…
 • ربات تلگرامی
 • امکان مشاهده جزئیات کلاس، دریافت نسخه الکترونیکی کتاب ها و جزوات دوره، مشاهده حضور و غیاب، مشاهده نمرات و نتیجه آزمون و … توسط دانشجویان از طریق ربات تلگرام
مشخصات فنی و نحوه عملکرد

این راهکار تحت عنوان یک Solution با لایسنس اختصاصی در نرم افزار CRM شما Import شده و به ازای آن فرم های اختصاصی، گردش کارها و پلاگین های مربوطه در CRM شما Register می شود.

فهرست