نصب IFD جهت استفاده CRM در برنامه موبایل و تبلت

 1. صفحه اصلی
 2. chevron_right
 3. نصب IFD جهت استفاده CRM در برنامه موبایل و تبلت

یکی از کاربردی ترین امکانات نرم افزار MS CRM، وجود برنامه های اندرویدی و IOS برای دستگاه های موبایل و تبلت است. ما با نصب و تنظیم سرویس های مورد نیاز این امکان را برای شما فراهم می کنیم.

 • امکان استفاده از CRM در برنامه های موبایل و تبلت
 • امکان استفاده از CRM در خارج از محل کار و بر روی بستر اینترنت
 • امکان ثبت امضای دیجیتالی مشتریان از روی موبایل و تبلت
 • امکان مشاهده راحت و سریع گزارشهای مدیریتی بر روی موبایل و تبلت

و دهها امکان دیگر که بر روی موبایل و تبلت شما فراهم می شود

در طی راه اندازی این امکان، سرویس ها Secure Socket Layer(SSL) ، Internet Facing Deployment(IFD) وClaims Based Authentication نصب و تنظیم می شوند و نرم افزار CRM بر روی بستر امن SSL قرار می گیرد و سپس می توان از طریق اینترنت نیز از این امکان بر روی موبایل و تبلت ها استفاده کرد.

مزایا و امکانات کاربردی
 • امکان استفاده از CRM در برنامه های موبایل و تبلت
 • امکان استفاده از CRM در خارج از محل کار و بر روی بستر اینترنت
 • امکان ثبت امضای دیجیتالی مشتریان از روی موبایل و تبلت
 • امکان مشاهده راحت و سریع گزارشهای مدیریتی بر روی موبایل و تبلت

و دهها امکان دیگر که بر روی موبایل و تبلت شما فراهم می شود

مشخصات فنی و نحوه عملکرد

در طی راه اندازی این امکان، سرویس ها Secure Socket Layer(SSL) ، Internet Facing Deployment(IFD) وClaims Based Authentication نصب و تنظیم می شوند و نرم افزار CRM بر روی بستر امن SSL قرار می گیرد و سپس می توان از طریق اینترنت نیز از این امکان بر روی موبایل و تبلت ها استفاده کرد.

نصب-IFD-جهت-استفاده-CRM-در-برنامه-موبایل-و-تبلت
نصب-IFD-جهت-استفاده-CRM-در-برنامه-موبایل-و-تبلت
فهرست